Kezdőlap Gépírásoktató programok 1 gépre Hálózatos szoftverek Demo, frissítés, freeware Kapcsolat, elérhetőség Hogyan tudom...

Ugrás ide: Adatvédelem


Vállalkozásomat anyagi okok miatt 2019 december 14-től határozatlan időre felfüggesztem.
A megvásárolt- és ingyenes programjaink (pl. WordJav_Inet) működését, valamint a gepokt.hu honlap elérését a változás nem érinti (csak a fizetéshez kötött szolgáltatások állnak le). Az esetleges frissítések továbbra is letölthetők (függetlenül a vásárlás időpontjától). Keressük annak módját, hogy a tanulók által eddig megvásárolható egygépes ASD, ABC, Kipp-kopp, Gepokt007 gépírásoktató programokat, néhány hónapon belül, korlátozott körben, elérhetővé tegyük. Az egygépes verziók gépcserét követő újraregisztrációjában továbbra sincs változás, 2 ízben ingyenes.

Ha az oktatóprogramok 1 gépre történő újraregisztrálásával kapcsolatban van kérdése, akkor célszerű ezeket az oldalakat is meglátogatni:
Regisztrálás
Fizetés - jelenleg nem lehetséges
Hogyan tudom... (Flasht igényel, MS Edge böngésző javasolt)


E-mail küldése a szoftverek forgalmazójának

E-mail címem:


Nevem:

Üzenet:

Adatkezelés, sütik

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a www.gepokt.hu weboldal látogatói és ügyfelei által az oldal használata, valamint a vásárlások során megadott és kezelt személyes és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza. A weboldal üzemeltetője, dr. Gyetvainé Nevelős Erzsébet

A weboldal használata nem kötött regisztrációhoz, a weboldal nem működtet webshopot, üzenőfalat, fórumot.

Személyes adatok:
Ezek olyan adatok, amelyeket megad nekünk, és az Ön személyes azonosítására szolgálnak - ilyen például a neve, az email címe, a számlázási adatai, valamint bármely más olyan információ, amely ésszerű határokon belül hasonló adatokhoz köthető.

A gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, mivel ők kevésbé lehetnek tisztában a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, következményeivel, és az ahhoz kapcsolódó garanciákkal és jogosultságokkal. Ezt a különös védelmet főként a gyermekek személyes adatainak olyan felhasználására kell alkalmazni, amely marketingcélokat, illetve személyi vagy felhasználói profilok létrehozásának célját szolgálja, továbbá a gyermekek személyes adatainak a közvetlenül a részükre nyújtott szolgáltatások igénybevétele során történő gyűjtésére. A közvetlenül a gyermek részére nyújtott megelőzési és tanácsadási szolgáltatások esetében nincs szükség a szülői felügyelet gyakorlójának hozzájárulására.

A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.
Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy minden adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályoknak.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az adatkezelő megnevezése: Dr. Gyetvainé Nevelős Erzsébet (továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő címe: 1238 Budapest, Táncsics Mihály utca 38.

Az adatkezelő elérhetőségei: email: info@gepokt.hu
tel: +36 (30) 448 66 29
honlap: www.gepokt.hu

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Adatkezeléssel érintettek köre: a honlap látogatói és vásárlói (továbbiakban: Felhasználók).

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználók a weblap meglátogatása során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje. Az online gépíróversenyek kapcsán a Felhasználók elfogadják a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége adatvédelmi nyilatkozatának vonatkozó részét.

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, marketing (hozzájárulás esetén).
Az adatkezelés módja: hagyományos adatfeldolgozás.

2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:

Kapcsolat felvétel:
A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg emailben a honlap Kapcsolat oldalán található üzenetküldő alkalmazásból:
Név, email cím

Szoftver vásárlása során kezelt számla adatok:
Felhasználó Neve,
Felhasználó email címe (a vevő erre a címre kapja meg a PDF-formátumú számla letöltéséhez szükséges linket),
Számla címzettje és számlázási címe.
Opcionálisan megadható a kapcsolattartó neve (intézményi megrendelő), telefonszáma.

3. ONLINE GÉPÍRÓVERSENY, alkalmi adatfeldolgozás 3. fél részére:

A Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége (továbbiakban: MAGYOSZ) által megrendezett online gépíróversenyek kapcsán dr. Gyetvainé Nevelős Erzsébet (továbbiakban: Adatkezelő)

  • adatfeldolgozást és
  • a Vállalkozó weblapjáról letölthető WordJav_Inet ingyenes felhasználói programot (továbbiakban: Program)
biztosít megbízás alapján. A verseny online eredményjegyzéke a MAGYOSZ weblapján jelenik meg. A versenyre felkészítő gyakorlás során a feltöltött munkák (értékelés) a gyakorló online eredményjegyzékben jelenik meg.
A Program felhasználói felületén a gyakorló- vagy verseny feltöltés előtt a felhasználónak el kell fogadnia a MAGYOSZ illetve a Vállalkozó adatkezelési szabályzatát. A gyakorló feltöltés opcionális.
A verseny során megadandó személyes adatok (ezek megjelennek az online eredményjegyzékben):
Név, Osztály, Iskola, Korcsoport (versenykiírás szerinti).
Gyakorlás során elegendő a név vagy egy tetszőleges azonosító és a korcsoport megadása, egyéb adatok megadása opcionális.
A 16 évet be nem töltött felhasználók
  • neve (családnév + utónév) a gyakorló online eredményjegyzékben nem jelenhet meg: a Program a felhasználó nevét monogramra cseréli;
  • versenyen csak szülői jóváhagyással vehetnek részt (szülői hozzájárulás a versenyző személyes adatainak MAGYOSZ eredményjegyzékében való megjelenéséhez).

4. A WEBOLDAL TÁRHELYSZOLGÁLTATÓJA:

Cégnév: Tárhelypark Kft.
Adószám: 23289903-2-43
Levelezési cím: 1122 Budapest, Gaál József út 24.
E-mail: info@tarhelypark.hu
Adatkezelési tájékoztató: https://tarhelypark.hu/aszf/
A honlap tárhelye az Európai Unió területén található.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

A megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.
Adatkezelő az online gépíróversenyekhez kapcsolódó háttérfájlokat a saját tárhelyén évente törli. A gyakorló eredményjegyzékek 1 év után kerülnek törlésre.
Az online gépíróversenyek eredményjegyzékeinek adatkezelője a MAGYOSZ.

6. ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK FÉLNEK:

Nem történik adattovábbítás.
Kivétel: MAGYOSZ - az online gépíróversenyek lebonyolítása céljából, a 3. pont szerint.
Felhasználóink email címére reklámot tartalmazó levelet nem küldünk.

7. AZ ÉRINTETTEK JOGAI:

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

8. HATÓSÁGI ELJÁRÁS:

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

9. COOKIE-K (SÜTIK):

A gepokt.hu személyes adatokat kezelő cookie-kat nem működtet.Budapest, 2020.12.09.


Ugrás a lap elejéreCopyright 2008 dr. Gyetvainé Nevelős Erzsébet, Adatvédelem