Kezdőlap Gépírásoktató programok 1 gépre Hálózatos szoftverek Demo, frissítés, freeware Kapcsolat, elérhetőség Hogyan tudom...

Gépírásoktató szoftverek: Kipp-kopp, ASD, ABC és GepOkt 007

Ki állítja, hogy nincs szükség megtanulni tollal vagy ceruzával írni? Ahogyan szükség volt és van arra, hogy kézírással le tudjuk jegyezni gondolatainkat, ugyanúgy szükség van és lesz a jövőben arra, hogy a számítógép billentyűit is gyorsan, pontosan tudjuk kezelni.

Mennyi időt töltesz naponta a számítógép előtt? Mennyi időt tudnál életed során megtakarítani, ha a billentyűzeten a jelenleginél sokkal gyorsabban tudnál írni? Szeretnéd, ha majd a munkavállalás során előnyben részesítenének a munkaadók, mert profin tudod a számítógép billentyűzetét kezelni? Hajlandó lennél-e most 40-60 órát tanulásra fordítani azért, hogy életed során sok-sok ezer órát megtakaríthass? Ebben segíthetnek Neked ezek a szoftverek.

A tízujjas vakírás - azon túl, hogy egy kis idő múlva várhatóan képes leszel másodpercenként 3-6 karaktert, vagy még ennél is többet leírni - egyéb készségeidet is fejleszti:

 • Fejleszti a kézügyességedet
 • Fejleszti a figyelem-összpontosító képességed
 • Fejleszti az önuralmad
 • Fejleszti az olvasásod pontosságát
 • Fejleszti a helyesírásodat stb.

A Kipp-kopp, ASD, ABC és GepOkt 007 gépírásoktató programok tulajdonképpen csak annyiban különböznek egymástól, hogy más-más tananyagot dolgoznak fel.

 • A Kipp-kopp az általános iskolás korosztály számára készült. Magyarországon ez az első (és eddig egyetlen), kifejezetten kisiskolások számára készült gépírásoktató. 9 éves kortól, harmadik osztálytól ajánlott. Feltétel, hogy már jól menjen az olvasás a tanulónak, és a kézujjai elég hosszúak legyenek ahhoz, hogy képes legyen a nagyobb betűfogások elérésére. A Kipp-kopp az általam, gyerekek számára összeállított tananyagra épül. A tananyag a képernyőn megjeleníthető, de akár ki is nyomtatható. Nem szükséges hozzá külön tankönyv. Több dologban eltér a többi szoftverünktől, pl.: nem osztályzatot ad, hanem pontokat, több a játékos animáció, rövidebb egy-egy megírandó bekezdés stb. - az életkori sajátosságok figyelembevételével készült.
 • Az ASD szintén az általam összeállított, középiskolások vagy felnőttek számára készült tananyagra épül. A tananyag a képernyőn megjeleníthető, de akár ki is nyomtatható. Nem szükséges hozzá külön tankönyv, ezért egyéni felhasználóknak elsősorban ez a program ajánlható. Ugyancsak ezt a programot javaslom azoknak az intézményeknek, ahol csupán a 10 ujjas vakírás megtanítása a cél, és nem kell levelezési, ügyviteli és egyéb, gépírással összefüggő ismereteket tanítani. A program a hivatalos osztályozási táblázat szerint osztályozza a megírt gyakorlást (leütés/hibaszám; egy hibának nem a hibás karakterek, hanem a hibás szavak száma számít).
 • Az ABC a B+V Lap- és Könyvkiadó Kft. által a kerettantervi képzéshez megjelentetett Információkezelés I. a 9-10. osztály számára c. tankönyv (száma: 59691) betűtanítási és másolási anyagát dolgozza fel. A tankönyv szerzői: Gyetvainé-Hollósiné-Seidler, a könyv terjedelme: 220 oldal. A tankönyvet a Líra&Lant Zrt. Nagymező utcai Könyváruháza forgalmazza: 1065 Nagymező u. 43.; tel.: 373-0500, e-mail: nagymezokonyv@lira.hu. A tankönyv első kiadásában meglévő flopimelléklet tartalma nem szoftver, hanem a tananyagot kiegészítő szöveg- és képfájlok. A második kiadásban a flopimelléklet anyaga a Kiadó honlapjáról tölthető le:
  http://www.lira.hu/index.php?action=kiado&ki_azon=bv&p_azon=reszlet&kid=1015
  Az ABC Gépírásoktatóban az első 3 lecke tananyaga a képernyőn megjeleníthető.
 • A WinOkt a világbanki képzés keretében tankönyvvé nyilvánított "Gépírás a betűtanulástól a hivatalos levelekig" anyagára épül (száma: KGD 1201). Már nem forgalmazzuk, hiszen az alapjául szolgáló tankönyv kiadása megszűnt.
 • A GepOkt 007 program a WinOkt szoftverünk utóda. A szoftver a "Gépírás a betűtanulástól a hivatalos levelekig" (MK-6015-X) tankönyv anyagát dolgozza fel. A könyv címe nem, tananyaga viszont változott, ezért volt szükség a szoftver átdolgozására is. A GepOkt 007 Gépírásoktatóban az első 3 lecke tananyaga a képernyőn megjeleníthető. A tankönyvet a Műszaki Kiadó forgalmazza: http://www.muszakikiado.hu/gepiras_a_betutanulastol_a_hivatalos_levelekig
  Időközben megjelent a tankönyv második, átdolgozott kiadása is. A megrendelésnél ezért kérem, jelezze, melyik kiadású tankönyve van meg, hogy az annak megfelelő szoftvert küldhessem meg Önnek.

Az ABC, WinOkt és GepOkt 007 programot azoknak javasoljuk, akik a fenti tankönyveken alapuló szervezett oktatásban vesznek részt, ily módon hozzájutnak ezekhez a tankönyvekhez.

Mit tudnak a Kipp-kopp, ASD, ABC és Gepokt 007 Gépírásoktató programok?

 • Windows operációs rendszerben működnek
 • használatuk egyszerű, magától értetődő
 • érvényesülnek a gépírásoktatás módszertani szabályai, korszerű felépítésű tananyagra épül a gyakorlóanyag
 • fejlett hibajavító algoritmussal rendelkeznek, a hibakeresést a feladat megírása után végzi el, a hibaszám a hibás szavak számát jelenti, nem pedig a hibás karakterekét (a gépírásoktatásban megszokott módon)
 • gépelés közben nem a monitort kell nézni, a szöveg másolása tankönyvből történik (kivéve a Kipp-kopp és az ASD Gépírásoktatót, ahol takarékossági szempont miatt ez választható opció)
 • önálló a haladási ütem, az eredmények átvihetők más számítógépre, a gyakorlás ott is folytatható
 • gazdaságos a használatuk, megtakarítható a munka során a nyomtatás, de ha erre mégis szükség van, ez is megvalósítható
 • adottságtól függően 30-60 óra alatt elsajátítható a 10 ujjas vakírás (az átlagos felhasználóknak 40-50 tanórára van szükségük)

A programok fő feladata a kezdő gépírás oktatása.

Névvel és jelszóval történik a bejelentkezés, ezután ki kell jelölni a megírandó bekezdést (a program automatikusan a soron következő feladatot ajánlja fel). A program egy-egy bekezdést 1-3-szori leírásra ajánl fel, célszerű a javaslatát elfogadni. A feladat megírását követően a program megjelöli a hibás helyeket; leütést, hibaszámot, hibaezreléket, sebességet számol, osztályzatot ad. (A Kipp-kopp gépírásoktató nem osztályzatot ad, hanem pontokkal és animációkkal jutalmazza a jó eredményt.) Bekezdésenként értékeli a munkát, tárolja a megírtakat (nemcsak az eredményeket, de a javítási jelekkel kiegészített szöveget is). Az új betűk kapcsolásának gyakorlását egy virtuális billentyűzet segíti (fogásgyakorlat). A tárolt munkák így utólag is megnézhetők, nyomtathatók leckénkénti és napi bontásban. Ha szükséges, újraírhat bármelyik bekezdés. A napi és a leckénkénti értékelésbe a legjobb próbálkozás kerül be, az időpont tárolásával.

Az értékelés a leütés- és a hibaszámon alapul, ennek alapján kapható osztályzat. A hibás szó elé kattintva az állapotsorban megjelenik a szó környezete, hibátlanul - ahogy írni kellett volna. A program az eredményeket bekezdésenként tárolja (időpont, leütésszám, hibaszám, sebességfok, továbbléphet-e). Egy bekezdés akkor tekinthető elfogadottnak ("Továbbléphet"), ha:

 • végigírta a felhasználó, és
 • soronként max. 1 hiba található benne (pl. 3 sorban összesen 3 hiba).
 • A 10 perces másolások egyedüli kritériuma egy megadott leütésszám elérése (300-500). A Kipp-koppban 5 perces másolások vannak a 10 percesek helyett, ezért értelemszerűen feleződik a mennyiségi követelmény.

A program szerkesztője egy szokványos Windows szerkesztő, amely Rich Text fájlokat hoz létre; tud menteni, megnyitni, nyomtatni. A szerkesztő sajátossága, hogy a leütött karaktereket nem lehet módosítani, a vágólapműveletek is le vannak tiltva. Erre a "szigorításra" azért van szükség, hogy jobban ügyeljen a tanuló a hibátlanságra, ne a Backspace billentyűt tanulja meg kiválóan kezelni, hanem a többit. Az oktatóprogram használata során nincs szükség arra, hogy mentéseket végezzenek, ezt a program "intézi" a háttérben.

A program második alkalmazási területe a sortartó másolások írása (a betűtanulás befejezése után).

A tankönyv (tananyag) összes másolószövegéből írható sortartó másolás a szövegmásolási készség fejlesztése céljából. Ehhez ki kell jelölni az írni kívánt másolószöveget ("etalont"), majd választani, hogy időre (pl. 10 percig) akarjuk-e írni vagy határozatlan ideig. Időre történő másolás esetén az idő letelte után a program elveszi a kurzort, és megjeleníti a kiértékelt munkát. Ha nem időre írják a másolást, a munka végeztével rá kell kattintani a "Javítás, értékelés" ikonra, s ekkor megjelenik a képernyőn a javítási jelekkel kiegészített, értékelt másolás (leütésszám, osztályozás, sebesség stb.).


Copyright 2008 dr. Gyetvainé Nevelős Erzsébet, Adatvédelem


Röviden a 10 ujjas vakírásról

A helyes testtartás

Érdekességek, versenyek

Felhasználók tapasztalatai

Demo letöltése

Hogyan regisztrálhatok?

Fizetési módok