Kezdőlap Gépírásoktató programok 1 gépre Hálózatos szoftverek Demo, frissítés, freeware Kapcsolat, elérhetőség Hogyan tudom...

Gépírásoktató programjaink

Legújabb szoftverünk a Kipp-kopp Gépírásoktató. Magyarországon ez az első (és eddig egyetlen) gépírásoktató program, amely kifejezetten kisiskolások számára készült.

Miért volt szükség a Kipp-kopp megírására?

A gyakorló gépírástanárok tapasztalhatták az elmúlt években, hogy a gyerekek többségének már nem ismeretlen a számítógép. Ennek előnye, hogy a tanórából már kevés időt kell fordítani a gépek és szoftverek ismertetésére. Hátránya viszont, hogy ekkorra már rögződött a "pár ujjas" leütéstechnika. Nagy erőfeszítést kíván a tanulótól a vakírásra való áttérés, a tanártól pedig az, hogy meggyőzze a tanulót, hosszú távon bőven megtérül az erre fordított energia.

Mikortól ajánlott a vakírás tanítása a Kipp-kopp szoftverrel?

Első feltétele a biztos olvasni tudás. Második feltétele, hogy a tanuló kézujjai megfelelően hosszúak legyenek ahhoz, hogy elérjék a nagyobb betűfogásokat.
Pszichológiai feltétele a monotóniatűrés, és hogy a tanuló képes legyen koncentrálni a tanóra végéig.
A fentieknek megfelelően leginkább az általános iskola 4-5. osztályában javasoljuk a program használatát, de akár már 3. osztálytól alkalmazni lehet, ha az osztály összetétele ezt lehetővé teszi.
Feltétlenül hangsúlyozni kell a tanári, pozitív motiváció szerepét! A cél a vakírás megkedveltetése legyen, hogy a tanulás befejezése után is alkalmazzák az itt tanultakat! (Ennek érdekében célszerű együttműködni a kollégákkal, hogy minden számítógépes órán követeljék meg a vakírás alkalmazását.)

Miben tér el a Kipp-kopp az ASD, ABC és GepOkt 007 Gépírásoktatótól?

 1. új, a kisiskolások életkori sajátosságait figyelembe vevő a tananyaga (a szópéldák között nem szerepelnek a korosztály számára érthetetlen szavak, a szószerkezetek közt sok mesefigura neve szerepel, számukra ismerős versidézetek is előfordulnak benne stb.)
 2. rövidebbek a bekezdések, a másolások 5 percesek csupán, nem 10 percesek, hiszen a kisiskolások rövidebb ideig képesek koncentrálni, mint a középiskolások
 3. nem ad osztályzatot egy-egy bekezdésre, hanem a játékprogramokhoz hasonlóan pontokat lehet szerezni, valamint egy kördiagram is szemlélteti, mennyire sikerült a bekezdés megírása
 4. a bekezdés megírása után szerény kis animáció is jelzi, milyen jól sikerült a gépelés (az animáció szándékosan szerény, hogy ne vonja el túlságosan a figyelmet a fő céltól, valamint hogy ne lassítsa a számítógépet, ne kívánjon erős hardvert a szoftver futtatása)
 5. a mai munkában sincs osztályzat, de a hibaezrelék itt is megjelenik, ezért a tanár könnyen adhat osztályzatot az órai munkára, ha ez szükséges. Ugyancsak megjelenik az órai leütés/hibaszám, nem kell a tanárnak az összesítéseket elvégezni.
ASD, ABC és GepOkt 007 Gépírásoktató programok - középiskolások és felnőttek számára

A 10 ujjas gépírás elsajátítására fordítható tanórák száma a tanterv módosulásával jelentősen lecsökkent. A korábbiaknál is nagyobb szükség lett a tanulók tanórai differenciált foglalkoztatására. Ezen kívül a lassabban haladó vagy sokat hiányzó, otthon PC-vel rendelkező tanulóknak lehetőséget kell teremteni a tanórán kívüli gyakorlásra, hogy elérhessék a kívánt szintet.

Mi szükséges a fenti cél megvalósításához?

 1. az új követelményekhez igazodó, módszertanilag megfelelő felépítésű tankönyv
 2. a tankönyvet feldolgozó szoftver, az oktatóprogram

Az ASD, ABC, WinOkt és GepOkt 007 gépírásoktató programok tulajdonképpen csak annyiban különböznek egymástól, hogy más-más tananyagot dolgoznak fel.

 • Az ASD az általam összeállított tananyagra épül. A tananyag a képernyőn megjeleníthető, de akár ki is nyomtatható. Nem szükséges hozzá külön tankönyv, ezért egyéni felhasználóknak elsősorban ez a program ajánlható. Ugyancsak ezt a programot javaslom azoknak az intézményeknek, ahol csupán a 10 ujjas vakírás megtanítása a cél, és nem kell levelezési, ügyviteli és egyéb, gépírással összefüggő ismereteket tanítani.
 • Az ABC a B+V Lap- és Könyvkiadó Kft. által a kerettantervi képzéshez megjelentetett Információkezelés I.
  a 9-10. osztály számára c. tankönyv (száma: 59691) betűtanítási és másolási anyagát dolgozza fel. A tankönyv szerzői: Gyetvainé-Hollósiné-Seidler, a könyv terjedelme: 220 oldal. A tankönyvet a Líra&Lant Zrt. Nagymező utcai Könyváruháza forgalmazza: 1065 Nagymező u. 43.; tel.: 373-0500, e-mail: nagymezokonyv@lira.hu. A tankönyv első kiadásában meglévő flopimelléklet tartalma nem szoftver, hanem a tananyagot kiegészítő szöveg- és képfájlok. A második kiadásban a flopimelléklet anyaga a Kiadó honlapjáról tölthető le: http://www.lira.hu/index.php?action=kiado&ki_azon=bv&p_azon=reszlet&kid=1015
  Az ABC Gépírásoktatóban az első 3 lecke tananyaga a képernyőn megjeleníthető.
 • A WinOkt a világbanki képzés keretében tankönyvvé nyilvánított "Gépírás a betűtanulástól a hivatalos levelekig" anyagára épül (száma: KGD 1201). (Ezt a szoftvert már nem forgalmazzuk, hiszen megszűnt a kiadása.)
 • A GepOkt 007 program a WinOkt szoftverünk utóda. A szoftver a "Gépírás a betűtanulástól a hivatalos levelekig" (MK-6015-X) tankönyv anyagát dolgozza fel. A könyv címe nem, tananyaga viszont változott, ezért volt szükség a szoftver átdolgozására is. A GepOkt 007 Gépírásoktatóban az első 3 lecke tananyaga a képernyőn megjeleníthető. A tankönyvet a Műszaki Kiadó forgalmazza: www.muszakikiado.hu/konyvek/Konyvek_ID=7972
  Fontos tudni, hogy a tankönyvnek jelenleg az átdolgozott kiadása van forgalomban, az ehhez való szoftvert forgalmazzuk. Amennyiben az iskolának még az első kiadású tankönyve van meg, kérje az ehhez igazított szoftvert, hogy ne okozzon gondot a tanítás során a tananyag eltéréséből eredő hibaszám az órai munkákban.

Az ABC, WinOkt és GepOkt 007 programot azoknak javasoljuk, akik a fenti tankönyveken alapuló szervezett oktatásban vesznek részt, ily módon hozzájutnak ezekhez a tankönyvekhez.

Mit tud az ASD, ABC, WinOkt és GepOkt 007 Gépírásoktató?

 • Windows operációs rendszerben működik
 • használata egyszerű, magától értetődő
 • érvényesülnek a gépírásoktatás módszertani szabályai
 • hálózati környezet esetén fokozottan segíti a tanár ellenőrző-irányító tevékenységét
 • fejlett hibajavító algoritmussal rendelkezik, a hibakeresést a feladat megírása után végzi el, a hibaszám a gépírásban elfogadott hibás szavak számát jelenti, nem pedig a hibás karakterekét
 • a tanuló gépelés közben nem a monitort nézi, a szöveg másolása tankönyvből történik (kivéve az ASD Gépírásoktatót, ahol ez választható opció)
 • a tanár által készített feladatokat is be lehet illeszteni a programba
 • a tanuló önállóan haladhat, ugyanakkor segítséget tud kérni és kapni anélkül, hogy ezzel a többieket kizökkentené haladási ütemükből. Eredményeit (tanári ellenőrzés mellett) átviheti más számítógépre (vagy hálózatra), ha otthon van számítógépe, a gyakorlást ott is folytathatja, majd eredményeit visszahozhatja
 • gazdaságos a használata, megtakarítható a munka során a nyomtatás, de ha erre mégis szükség van (pl. dolgozatok esetében), ez is megvalósítható

  Az ASD, ABC, WinOkt és GepOkt 007 Gépírásoktató programoknak három fő alkalmazási területük van:

  1. oktatóprogram,
  2. sortartó másolások írhatók és javíthatók benne, tetszőleges szövegekből,
  3. a másolások szokványos szövegszerkesztőben is megírhatók, majd a programban történik a javításuk (a hibás helyek megjelölése, értékelése).

  1. A programok fő feladata a kezdő gépírás oktatása középiskolákban és szakképző iskolákban
  A szoftverek Windows 95, 98, Me, NT, 2000 és XP operációs rendszerek alatt működnek.
  A tanuló névvel és jelszóval jelentkezik be, kijelöli a megírandó bekezdést (a program automatikusan a soron következő feladatot ajánlja fel). A feladat megírását követően a program megjelöli a hibás helyeket; leütést, hibaszámot, hibaezreléket, sebességet számol, osztályzatot ad; bekezdésenként értékeli a munkát, tárolja a megírtakat (nemcsak az eredményeket, de a javítási jelekkel kiegészített szöveget is). Az új betűk kapcsolásának gyakorlását egy virtuális billentyűzet segíti (fogásgyakorlat, ld. Tanulóknak - A billentyűzet kiosztása). A tárolt munkákat utólag is megnézhetjük, nyomtathatjuk leckénkénti és napi bontásban. A tanuló, ha szükségesnek tartja, újraírhatja bármelyik bekezdést. A napi és a leckénkénti értékelésbe a legjobb próbálkozás kerül be, az időpont tárolásával. Az Eredményekből utólag is pontosan ellenőrizhető, a tanuló az adott bekezdést mikor és hogy írta meg.
  A gyakorlat azt mutatja, hogy az azonnali megmérettetés és javítás lehetősége erősen motiválja a tanulókat.
  Az értékelés a leütés- és a hibaszámon alapul. Ezek alapján a tanuló osztályzatot kap. Hibás szó elé kattintva az állapotsorban megjelenik a szó környezete, hibátlanul - ahogy írni kellett volna. A program az eredményeket bekezdésenként tárolja (időpont, leütésszám, hibaszám, sebességfok, továbbléphet-e).
  Egy bekezdés akkor tekinthető elfogadottnak ("Továbbléphet"), ha a tanuló:

  • végigírta és
  • soronként max. 1 hiba található benne (pl. 3 sorban összesen 3 hiba).
  • A 10 perces másolások egyedüli kritériuma egy megadott leütésszám elérése (300-500).

  A programok szerkesztője egy szokványos Windows szerkesztő, amely Rich Text fájlokat hoz létre; tud menteni, megnyitni, nyomtatni. A szerkesztő sajátossága, hogy a felhasználó a leütött karaktereket nem tudja módosítani, a vágólapműveletek is le vannak tiltva. Egyébként magának az oktatóprogramnak a használata során nincs szükség arra, hogy a felhasználók mentéseket végezzenek, ezt a program "intézi" a háttérben.

  2. A programok második alkalmazási területe a sortartó másolások írása. Szerkesztőjében, amelyben le vannak tiltva a javítóbillentyűk, bármely szövegből írathatunk másolásokat, végezhetünk sebességfokozó gyakorlatokat stb. Ha az oktatóprogramban dolgozunk, akkor is közbeiktathatunk idegen (nem a tankönyvben lévő) szövegekből való gyakorlásokat.
  A hibajavító algoritmus számára ki kell jelölni egy hibátlan dolgozatot - etalont - a munka értékeléséhez. A program etalon mappájában megtalálható a fent említett gépírás tankönyvek összes másolószövegének etalonja, a tanár ezt saját anyagaival tetszése szerint bővítheti.
  A tanuló kijelöli az etalont, majd választhat, hogy ezt 10 percig akarja-e írni, vagy határozatlan ideig. 10 perces másolás esetén az idő letelte után a program elveszi a kurzort, és megjeleníti a kiértékelt munkát (nincs szükség arra, hogy a munka kezdete és befejezése tanári vezényszóra történjék). Ha nem 10 percesként, hanem folyamatosan írja a másolást, munkája végeztével rákattint a "Javítás, értékelés" ikonra, s ekkor megjelenik előtte a javítási jelekkel kiegészített, értékelt másolása (leütésszámlálás, osztályozás, sebesség stb.).

  3. Ha a tanulók előrehaladása a 10 ujjas vakírásban lehetővé teszi, következhet a másolások megírása más szövegszerkesztőben (Word 2.0, 6.0, 7.0, Word 97, 2000, XP, WordPad...). A mentést követően a diákok maguk hasonlítják össze munkájukat az oktatóprogramban az etalon szöveggel. A javítási jelekkel, értékeléssel kiegészített szöveg menthető, nyomtatható, ha ez szükséges. A javítóprogram az osztályzat megállapítása során figyelembe fogja venni, hogy a fájl "javítószerkezettel ellátott" szerkesztőben készült.

  A tanári irányítás
  A tanulók munkájának figyelemmel kísérését, irányítását elsősorban az ún. tanári jelszó teszi lehetővé. Használatakor az Eszközök menüben a tanulók számára láthatatlan menüpontok jelennek meg:

  • Azonosítóváltás (a tanuló kiválasztása)
  • Ugrás
  • Előzménytörlés
  • Eredmények mentése / Eredmények betöltése
  • E-mail küldése / E-mail feldolgozása.

  Tanóra alatt a tanuló ellenőrzésének leghatékonyabb módja a napi munka megtekintése (Előzmények/Mai munka). Amikor a tanuló a Dolgozat/Javítás, értékelésre kattint, frissítődik a "Mai munka" mappája, ellenőrizhető, hogy pillanatnyilag hol tart, mik a tipikus hibái, milyen sebességgel gépel. Így anélkül tudjuk a tanulót munkájában irányítani, tanácsot adni, értékelni, hogy nyomtatásban látnánk az eredményeit, vagy meg kellene állítani arra az időre, míg ellenőrizzük előrehaladását.

  A tanórai foglalkozás ismert problémája, hogy egyes tanulók bizonyos bekezdéseknél "leblokkolnak", s a tanár célszerűnek ítélheti a továbblépésüket. Ezt segíti az Ugrás menüpont. Ennek hiányában is át lehet ugrani bekezdéseket, de ezt követően a program nem segít a soron következő bekezdés kijelölésében: "makacsul" a sorrendben az első nem megfelelő minősítésű feladatot jelöli ki.

  Egyre több tanuló rendelkezik otthoni számítógéppel. A tanár lehetővé teheti az eredmények számítógépek, hálózatok közötti mozgatását flopin, pendrive-on és e-mailben. Az utóbbi esetben csak a számszerű eredmények továbbítódnak, valamint a program vírusellenőrzést is végez.

  Az oktatóprogram nem helyettesíti a gépírástanárt - mint ahogy a nyelvoktató programok esetében sem -, hanem növeli az oktatómunka hatékonyságát. A diákok a tanórán csendben, önállóan dolgoznak, nem kell várakozniuk lassabban haladó társaikra. A tanár így több időt tud fordítani egy-egy diák "személyre szabott" irányítására. Differenciált haladási ütemet tesz lehetővé. Másrészt a jó tanulók szinte "szárnyalnak", akár már januárban elsajátíthatják az összes betűt (heti 2 tanóra esetében), s rátérhetnek a másolási feladatok feldolgozására. Példájuk ösztönzőleg hat a többi tanulóra is, akik versenyeznek önmagukkal is, hogy képesek legyenek az előzőnél jobb eredményt elérni. Az oktatóprogramot a tanulás játékos formájának tekintik, s így talán nagyobb kedvük lesz a tantárgy tanulását később, magasabb szinten is folytatni.
  Az ASD, ABC, WinOkt és GepOkt 007 Gépírásoktató programok nagy tanítás-módszertani szabadságot tesznek lehetővé. Ez egyrészt a különböző alkalmazási területekben nyilvánul meg. A Magyarországon kapható oktatóprogramok többsége nem alkalmas pl. arra, hogy "idegen szöveget" írjanak, javítsanak benne. a mi szoftvereink viszont igen. A tanár akár úgy is dönthet, hogy frontális óravezetéssel halad a betűtanításnál (a diák akkor is ki tudja jelölni a soron következő bekezdést, ha sok hibája volt), és a gépi javítást csupán arra használja, hogy a tanórából a diákok erre minél kevesebb időt fordítsanak. Dönthet úgy is, hogy az egyéni haladási ütemet váltogatja a frontális óravezetéssel. A tanuló javíthatja az eredményeit, ha újraírja a rosszul sikerült bekezdést, de a tanár utólag is, bármikor ellenőrizni tudja, mikor és hogy dolgozott.

  Remélem, sikerült felkeltenem az érdeklődésedet. Amennyiben szeretnéd kipróbálni a Gépírásoktató programokat, itt letöltheted demó változatukat.

  Kinek ajánlom a Kipp-kopp Gépírásoktató programot? Az általános iskolás korosztálynak, hogy a számítógéppel való ismerkedés elején már megtanulják annak gyors és célszerű használatát.

  Kinek ajánlom az ABC Gépírásoktató programot? Mindenkinek, aki a kerettantervi képzés gazdasági és szolgáltatási szakterület Információkezelés I. a 9-10. osztály számára c. könyvből (raktári száma: 59691) tanulja a gépírást.

  Kinek ajánlom a GepOkt 007 programot? Mindenkinek, aki az MK-6015-X sz., Gépírás a betűtanulástól a hivatalos levelekig c. könyvből tanulja a gépírást.

  Kinek ajánlom az ASD programot? Mindenki másnak, aki gyorsan, hatékonyan akarja elsajátítani vagy elsajátíttatni a 10 ujjas vakírás alapjait.

  A programok a kezdők és haladók oktatásában egyaránt kiválóan használhatók (ld. "Referenciá"-nál és a "Tapasztalatok"-nál).

  Copyright 2008 dr. Gyetvainé Nevelős Erzsébet, Adatvédelem


Gépírásoktató programok

Wordjav program

Már nem forgalmazott szoftverereink

Melyik programra van szükségem?

Módszertani kérdések...

Felhasználóink írták