Kezdőlap Gépírásoktató programok 1 gépre Hálózatos szoftverek Demo, frissítés, freeware Kapcsolat, elérhetőség Hogyan tudom...

Felhasználóink írták - referenciák

Hollósi Béláné és Seidler Gizella, a budapesti II. Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola tanárai 2000 szeptemberétől, legelsőként tértek át a WinOkt Gépírásoktató program alkalmazására, s legnagyobb segítségünkre voltak szoftverünk tesztelésében, "csiszolgatásában".
A kialakult jó munkakapcsolatnak is köszönhetően, közösen írtuk meg a 2002 őszén megjelent Információkezelés I. c. tankönyvet (B+V Lap- és Könyvkiadó). Ennek tananyagát dolgozza fel az ABC Gépírásoktató szoftver, melynek gyakorlatban történő teszteléséért ezúton is köszönetet mondunk.

Az alábbiakban idézem kedves kolléganőim ajánlásait, akik kérésemre az alábbi értékelő sorokkal örvendeztettek meg. A leveleket abban a sorrendben idézem, ahogy hozzám megérkeztek.

"A tankönyv és a hozzátartozó program segítségével a tanulás folyamata a tanulók számára sokkal könnyebb, a betűtanulás hosszú és monoton munkája érdekesebb, változatosabb lett. A tankönyv szerkezete, felépítése logikus, érthető.

A tankönyv és a hozzátartozó program előnye, hogy a betűtanulás szakaszában minden sort a tanuló azonnal az értékelő gombok vagy menü segítségével osztályzatra értékelhet, azonnal láthatja, hogy hányasra dolgozott. Ötletes, hogy a munkát az osztályzaton kívül az összórai munka után még az értékelést segítő piktogrammok is segítik. Ez nagyon ösztönzi a tanulókat arra, hogy hibátlanul dolgozzanak. Gratulálok az ABC Gépírásoktató programhoz, mi tanárok is nagyon szeretjük, és ami a legfontosabb, a gyerekek is. Gondolom, mindenütt úgy van, hogy a gépírás órát várják a legjobban, legalábbis elmondásuk szerint."

Rábel Henrietta, Budapest


"A WordJavot megjelenése óta használjuk iskolánkban. A 2006/07-es tanévre kidolgozott legújabb változata lehetővé teszi, hogy a kezdőknél oktatóprogramként is alkalmazzuk. Egy belső használatra készült jegyzet anyagát dolgozzuk fel segítségével.
A program néhány fontos előnye:
- Jól lehet haladni, a folyamatos munkavégzést nem kell gyakori utasításokkal megszakítani
- Nagyon jónak tartom, pl. hogy ugyanannak a szövegnek többszöri, különböző időre írásakor csak egyszer kell kijelölni az etalont. Elegendő csak az idő változtatása, a program automatikusan betölti szöveget
- Szemléletes a képernyőn megjelenő szöveg - a Courier (gépírási) betűtípus jól olvasható, a nem nyomtatható karakterek (szóköz, enter) is segítik az írást, a tanuló látja, hol kell szóköz, kell-e a sorok végén entert ütni vagy nem
- A program használatával a tanári tevékenység is új színt kap; több idő jut az egyéni problémák kezelésére, az írástechnika csiszolására
- A képernyőről írásnál könnyebb észrevenni, ha a tanuló a billentyűzetet nézi, és nem a másolandó szöveget.

A WordJav nagyon jó szolgálatot tett/tesz a levelek javításánál is. Második éve a 10. évfolyamon levélfeladványt (kb. l000 leütés terjedelmű) készíttetünk évfolyamdolgozatként. Az idei évben a fejléces leveleket - a feladó adatai az élőfejben, alsó szegélyvonallal elválasztva - tanítottuk, mint az Információkezelés c. könyvben. Ezeket is tudtuk a WordJavval javítani. (A Tab karaktereket ugyan hibaként jelzi, de ez nem zavaró.) Nagyon jó, hogy nem kell manuális, régi módszerrel javítani - sokkal gyorsabban lehet végezni a munkával!

Még egy megjegyzés: az oktatást segítő programok léte nem jelenti azt, hogy üdülünk órán. Úgy érzem, így is tesszük a dolgunkat, amit kell és szükségesnek tartunk. Úgy irányítjuk tanulóinkat, hogy megfeleljenek az elvárásoknak. El sem tudom képzelni a megoldást, a választ - ha már a kezdetekkor Word-ben gépeltetünk, hogyan lehet kiiktatni a törlést, hogyan tudjuk ellenőrizni, mégis törölnek-e a diákok és mennyit, ezáltal mennyi a felesleges mozdulat stb.?

Nem tudok lemondani arról sem, hogy minden tanuló minden órai munkáját megnézzem, följegyezzem. Természetesen nem a naplóba írom be az osztályzatokat. A kéthetente összejött jegyekből kapnak naplós jegyet. Nem tudom megtenni azt, hogy csak kiválasztott tanulók munkáit nézem meg - attól tartok, hogy "számítók" lesznek! Azt szoktam mondani, a munkahelyen is mindig helyt kell majd állni! (Persze tudom, hogy nem lehet mindig a helyzet magaslatán tevékenykedni.)"

Klock Júlia, Baja


"Az első oktatóprogramot, az 'ASD'-t a kollégiumnak vettem meg. Volt ugyanis egy tanítványom, aki a tízujjas vakírás tanulásának évében ösztöndíjjal Németországban tartózkodott. Megmutattam neki a helyes testtartást, a program használatát, és ezután ő egyedül, ráérő idejében végigírta. Azóta használja a tízujjas vakírást. Ezt látva határoztam el, hogy az iskolai csoportjaimat is a program segítségével fogom tanítani. Akkor már az 'ABC Gépírásoktató' szoftvert vettük meg. A mai diákok pillanatok alatt elsajátítják a program használatát. A fárasztó és monton betűzés helyett a tanuló a virtuális billentyűzeten gyakorolja be az új fogásokat. A program módot ad az egyéni ütemben történő haladásra. Nagyszerű, hogy szakaszonként és az óra végén is kérhetünk értékelést. A leütésszám, hibaszám és osztályzat mellett a gép jópofa szöveges értékelést is ad. Motiválja a gyerekeket. Tanárként óra közben mozoghatok a tanulók között, tudok egyéni tanácsokat adni. Tanulóimnak pedig rengeteg jegye van, mert a gép elvégzi a javítást. Örülök, hogy használhatom a programot, lényegesen megkönnyíti a munkámat..."

Schmidtné Virág Piroska, Pilisvörösvár

A legrészletesebb értékelést Szombat Bodor Arankától, fizika-informatika-csillagász szakos tanártól kaptuk. Iskolájuk nem talált gépírás szakos tanárt, ezért ő kapott megbízást e tárgy 2001 szeptemberében megindítandó oktatására. Bizonyára ebben közrejátszott, hogy a tantestületben ő volt az egyetlen, aki középiskolában annak idején megtanulta a 10 ujjas vakírást.
Szeptemberben e-mailt kaptunk tőle:

"Interneten való hosszas böngészés után találtam rá az Önök honlapjára még az előző tanév végén. Több (kb. 5-6 féle - mások által készített) "gépírásoktató" program kipróbálása után, valamint az Önök által fejlesztett Winokt (és társai)-ról szóló leírások elolvasása, valamint az ingyenes demováltozat kipróbálása után az Önök programját tartottam a legjobb, pontosabban az iskolai oktatásban egyetlen használható gépírásoktató programnak..."

Néhány hónap múlva részletesen megírta tapasztalatait (további részletek Szombat Bodor Arankától).


"A szarvasi Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskolában évek óta megelégedéssel használjuk a Winjav nevű programot. A gépírástanítás kezdetén kizárólag ezzel a programmal dolgoznak tanulóink. Rendkívül hasznos, mivel nem tudják javítani hibáikat. Nagy előnye a szoftvernek, hogy minden alapfunkcióval - mentés, nyomtatás - rendelkezik, így a Word szövegszerkesztőre való áttérés nem okoz problémát a tanulóknak. Azonban nemcsak a tanítás elején, hanem a későbbiekben is hasznos a hibátlanság elérése és megtartása érdekében.
Tanárként rendkívül jól használható a program a dolgozatok javítására. A hagyományos javítási módszerrel több órába telt egy-egy osztály dolgozatainak javítása. A Winjav segítségével egy negyedik évfolyamos 30 fős osztály 10 perces másolásai 30 perc alatt kijavíthatók - tévedés nélkül. Harmadik előnyét abban látom, hogy a tanuló a munkáját - megfelelő etalonszöveg elérésével - bármikor azonnal kijavíthatja, hibáit újraírással kiküszöbölheti."

Tóthné Jansik Erzsébet, Szarvas

"Eddig csak jó tapasztalataink vannak a programmal kapcsolatban. A szoftver telepítése egyszerű. A hardvereltérésből adódó problémára (nyomtató beállítás) gyors segítséget kaptunk."

Gyimesi Valéria rendszergazda, Budapest

"Elmondhatatlan sokat segítettetek programjaitokkal:
Használtam először az ÉKSZER programhoz a Gepjav-ot hibajavítás céljára. Hihetetlenül megkönnyítette munkámat, továbbá használtam és használom szótagszámolásra, valamint leütésszámoltatásra.
Ugyanaz a véleményem a Winjav-ról is. Rávittem az összes másolási gyakorlatot az egyik kiválasztott gépre, 1-1 röpi kijavítása 18 főnek kb. 10 perc, talán még annyi sem...
Az Internetről letöltött szövegeket (entereket kivetetem a Cserével) remekül használhatom további feldolgozásra programjaitokkal. Most azzal próbálkozom, hogy az írott sajtót szkenner és a Recognita plusz 5.0-ás programmal szövegfájlként könnyedén kezelhessem. Az említett programot (szponzorálásként) már megszereztem, kértem egy másik cégtől szkennert, hisz Varga Tibit készítem a hannoveri vb.-re gyors-gép-szöv.szerkesztésből. Ahhoz nagyon sok és sokféle szövegre lesz szükségünk."

Csenkiné Bihal Mária, Kiskunfélegyháza

"Én még a régi Gépírásjavítást használom, nekem nagyon jó, el se tudom már képzelni nélküle a javítást, szerintem egyszer megtapasztalni és megszeretni, ez a jellemző "logója".

Jurta Miklósné, Mezőtúr

"A WinJav95 elnevezésű programot használom már évek óta. Kezelését én is, a diákok is könnyen elsajátították. Felépítése logikus, egyértelmű. Szerkesztője a betűtanulás időszakában - szerintem - nélkülözhetetlen a helyes automatizmusok, biztos fogások kialakításához. A későbbiekben pedig nagy segítséget jelent a sebesség visszafogásában, az érintéstechnika finomításában. Rendkívül előnyösnek tartom, hogy tetszőleges gyakorlatokat lehet benne íratni; a leütésszám mindig meghatározható; elmenthető, kinyomtatható a dokumentum. Ellenőrző, értékelő munkámat nagymértékben meggyorsította és leegyszerűsítette a program dolgozatjavítási funkciója. Szemléletes formában, sok mindenre kiterjedő alapossággal végzi az értékelést. Ajánlom mindenki figyelmébe, aki a gépírással kapcsolatba kerül."

Sebőné Szebegyinszki Erzsébet, Orosháza

"Két éve tanítok a WinJav95 szoftverrel gimnáziumban és szakközépiskolában. Amikor szóba került, hogy áttérünk írógépes oktatásról a számítógépes oktatásra, az első kikötésem az volt, hogy olyan programot vásároljunk, ami nem engedi meg a javítást. Word-ben elképzelhetetlennek tartom a gépírásokatást, mivel szerintem úgy nem lehet megtanulni, hogy azonnal javíthat is a tanuló.
A tízujjas vakírás elsajátítására kiválóan alkalmas a WinJav95 program, érvényesülhetnek a gépírásoktatás módszertani szabályai. Nagyon egyszerű a használata diák, tanár számára egyaránt. Olyan tanulókkal is lehet használni, akik még nem tanultak számítástechnikát. Más gépírásoktató programmal szemben feltétlenül óriási előnye, hogy a tanulónak nem a monitort kell néznie, nem az ott előírt sort kell írnia, hanem a tankönyv adott szavait, szövegét másolhatja.
A dolgozatjavítást is nagyon megkönnyíti az Etalon segítségével - és biztosan nem marad benne hiba. 5 perc alatt ki lehet javítani egy osztály dolgozatát! Feltünteti a leütést, a hibát, az osztályzatot. További előnye a javítóprogramnak, hogy a felsőbb évfolyamokban - ahol már nem a betűtanítás a feladat - Word-ben dolgozunk, azt is javítja. Tehát kétféle osztályozási módot ismer: a javítószerkezet nélkülit és a javítószerkezetest. Mindkettőt használom. További előnye, hogy az órai munkákat elmentjük, így megvan az egész évi anyag, kinyomtatni nem kell. A dolgozatokat is egy külön helyre mentem. Így két külön helyen megvan az egész évi órai munka és az egész évi dolgozat. Ha mégis ki akarjuk nyomtatni pl. a leveleket, akkor kinyomtathatjuk. Én őszintén ajánlom a WinJav95 programot mindenkinek."

Németh Péterné, Győr

"A WinOkt Gépírásoktatót nagyon jól tudom használni a délutáni tanításnál, ahol különböző előképzettségű tanulóknak tartok órát. Nagyon hasznos a differenciált foglalkozásokhoz, a hiányzó tanulók egyéni ütemben hozzák be a lemaradásukat.
Idegen nyelvű gépírásórákon a javítóprogram használata igen nagy mértékben segíti munkámat. A kijavított másolásokat a tanulók rögtön megkapják, majd az oktatóprogramban (nincs javítási lehetőség) gyakorolják azokat a szavakat, szókapcsolatokat, amelyek típushibaként előfordultak.
Javaslom még az oktatóprogramot azoknak is, akik egyénileg szeretnének megtanulni gépelni, hiszen saját maguk által kialakított ütemben érhetnek el eredményt."

Alpári Istvánné, Budapest

"Iskolánkban mintegy másfél évvel ezelőtt próbáltuk ki a Winjav95 oktatóprogramot. Ezt megelőzően a Word programmal dolgoztunk, mely a tanulás kezdeti időszakában nem bizonyult célszerűnek, hiszen a tanuló rendszertelenül, kapkodva írt, nem arra figyelt, hogy ne hibázzon, hiszen tudta, hogy majd a javítóbillentyűhöz kell csak nyúlnia, s máris eltűnik a hiba. Ez rendkívüli módon elkényelmesíti a tanulót, semmiféle erőfeszítést nem fejt ki annak érdekében, hogy minőségi munkát végezzen.
A Wijav95 oktatóprogram használatával kapcsolatban igen jó tapasztalataink vannak, alkalmazása igen hatékonynak bizonyult. A program "rákényszeríti" a tanulót arra, hogy figyelmét a másolandó szövegre összpontosítsa, fegyelmezze magát, ha hibát ejt, törekednie kell tehát a hibátlan vagy lehető legkevesebb hibával készülő feladat elkészítésére.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a programhoz tartozik egy ütemadás, mely hangosítással eléri azt a célt, hogy a tanuló hozzászokjon az egyenleges tempóban történő írásmódhoz. Nagy előnye a programnak, hogy kijelöléssel pillanatok alatt megállapítható a leírt írásmennyiség leütésszáma, ez különösen az időre történő (pl. 1 perces) másolásoknál nyújt nagy segítséget.
A program rendkívüli előnye és egyben lényege a javítás elvégzése. A tanuló közvetlenül a másolás után képet kap végzett munkájáról, azonnal meggyőződhet az írott mennyiségről, a hibaszámról s még értékelést is kap, hiszen "a gép leosztályozza" munkafeladatát, dolgozatát. Ily módon érdekes "kapcsolat" alakul ki a tanuló és a gép között.
A tanulók könnyen és gyorsan elsajátítják az etalonnal történő javítás különböző fázisait, s kíváncsiak az eredményre. Másik nagy előnye ennek a javítási módnak, hogy igen nagy mértékben tehermentesíti a tanárt a megszokott, monoton javítás alól, minden elkövetett hibát valóban jelöl.
Összegzésképpen megállapítható, hogy a Winjav95 program módszertanilag kiváló, mindenféle szempontból alkalmasak bizonyult a hibázási lehetőségek visszaszorítására, a fegyelmezett módon történő, hatékony minőségi munka végzésére.

Wégnerné Szepesi Gyöngyi, Budapest

"Az olvasás számomra a legkedvesebb időtöltés, mert mindig új információval, élménnyel leszek gazdagabb.
Gépírás dolgozatot javítani azonban unalmas, egyhangú dolog, mert már ismerem a szöveget, és egy idő után nem tudok figyelni rá, benne hagyom a hibát. Ezt a mechanikus munkát oldja meg a javítóprogram. Mióta használom, nem viszek haza dolgozatot.
A program használatával szép eredményeket értünk el, a tanulók megtanultak vakon gépelni. Én már nem tudnék nélküle tanítani."

Elbert Gyuláné, Budapest

"Mottó: Az idő pénz, s az egészség érték!
Ha ezt a programot használod szakmai munkádhoz, rengeteg időt takaríthatsz meg, s az oktatásban is sikeresebb lehetsz. Tanulóidat motiválhatod a minél jobb és eredményesebb munkavégzésre. A tanulói munkák, másolások javítgatása, a 'bogarászkodás' a hibák megtalálása érdekében ennek a programnak a segítségével megszűnik, a szemed nem romlik, s megőrizheted szellemi frissességedet is."

Dr. Tóthné Molnár Judit, Budapest

"Ajánlom mindenkinek, aki eddig még nem ismerte, nem használta a következő szoftvereket.
Iskolánkban 1997-ben először az írógépet tökéletesen helyettesítő, de annál sokkal többre képes Tanulószerkesztő programmal kezdtük a számítógépes gépírástanítást. A szoftver amellett, hogy nem engedélyezte a gépelési hibák javítását, lehetőséget adott a szövegszerkesztési alapfunkciók - mentés, megnyitás, nyomtatás - gyakorlására is. Mivel nem tankönyvfüggő, a tetszőleges tananyag és gyakorlási módok alkalmazásával a tanórák is változatosabbak lehettek.
A nyomtatott munkák addig sok időt, fáradságot igénylő javítását könnyítette, gyorsabbá, pontosabbá tette a Gépírásjavítás. Ezzel a programmal egyszerűsödött a szövegkészítés, a szövegek szótag- és leütésszámlálása, tördelése is. Beállításai helyi igény szerint módosíthatók, így a német billentyűzetkiosztás szerinti írásmódban a nyelv speciális karaktereit is a tényleges mozdulatszámnak megfelelően regisztrálja.
1999 óta használjuk a WinJav95 programot, amely a Tanulószerkesztőnél többet tud, több szövegszerkesztési funkció gyakorlására is alkalmas. Nagy előnye, hogy a dolgozatok javítását is elvégzi. Jó, hogy a javítást a tanuló is megteheti, nem kell minden munkát nyomtatni. A tanuló azonnal visszajelzést kaphat teljesítményéről: látja a sorok végén a göngyölített leütésszámot, az elkövetett hibákat, a végén kap egy összegzést az osztályzattal együtt. A program felismeri azt is, melyik értékelő táblázat szerint minősítsen. Nemcsak a tízperces munkákat képes értékelni, lehet vele sorgyakorlatokat, töredéksorokat is gyorsan "átnézetni". Mivel javítani más szövegszerkesztővel készült munkákat is lehet, így a tanulás későbbi szakaszában is nélkülözhetetlen. Tapasztalatom szerint nagyobb lelkesedéssel is írják a diákok a tízperceseket, mert az idő leteltével azonnal megnézhetik, hogyan sikerült munkájuk.
A következő tanévtől fogjuk használni a WinOkt programot. Most próbáljuk ki egy tanulócsoporttal. Amit már most mondani tudok róla, tetszik, hogy a munkák mentése automatikusan végrehajtódik, és maga méri a tízperces időt is - annak leteltével egyetlen karaktert sem lehet leütni."

Klock Júlia, Baja


Copyright 2008 dr. Gyetvainé Nevelős Erzsébet, Adatvédelem


Gépírásoktató programok

Wordjav program

Már nem forgalmazott szoftverereink

Melyik programra van szükségem?

Módszertani kérdések...

Felhasználóink írták